رنگین کمان(مطالب جالب) سلام،از این که به این وبلاگ سر زد ین، نهایت تقدیرو ازتون دارم ،با ارائه ی نظرات گرمتون صفا بخش محتوای مطالبمون باشین.با تشکر ...بهنام... http://tabiat2011.mihanblog.com 2020-07-04T11:51:47+01:00 text/html 2015-08-11T09:02:24+01:00 tabiat2011.mihanblog.com بهنام بــــارانی باید تا که رنگیــن کمانی برآید http://tabiat2011.mihanblog.com/post/370 <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;"><br></font></span></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">حرمت اعتبار خود را </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">هرگز در میدان مقایسه ی خویش با دیگران مشکن </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">که ما هر یک یگانه ایم </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">موجودی بی نظیر و بی تشابه </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">&nbsp; </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">و آرمانهای خویش را </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">به مقیاس معیارهای دیگران بنیاد مکن </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">تنها تو می دانی که « <strong>بهترین</strong> » در زندگانیت </font></span></font></p> <p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">چگونه معنا می شود.</font></span></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">.</font></span></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" dir="rtl" align="center"><font size="2"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><font style="font-size: 8pt;">.<br></font></span></font></p> <font style="font-size: 8pt; color: rgb(51, 0, 51);"> </font> text/html 2015-03-25T21:50:07+01:00 tabiat2011.mihanblog.com بهنام بهشت http://tabiat2011.mihanblog.com/post/381 <p style="text-align: center;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium;"><br></span></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium;">بچه ای به مادرش گفت:<br></span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium;">اگر بهشت حق توست چرا در دستانت نیست و زیر پاهایت قرار دارد؟!</span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium;">مادر گفت:</span></font></b></font></p><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font><p style="text-align: center;"><font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: medium;">آن را زمین گذاشتم تا تو را در آغوش بگیرم.</span></font></b></font></p> text/html 2015-03-19T22:40:41+01:00 tabiat2011.mihanblog.com بهنام سال نو مبارک http://tabiat2011.mihanblog.com/post/380 <div align="center"><br>سال <font color="#006600">نو </font><font color="#CC0000">مبارک</font><br><br></div><br><br><div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/8178161692/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B294.jpg" alt="tabiat2011" align="bottom" border="0" height="336" hspace="0" vspace="0" width="448"></div> text/html 2015-01-09T01:05:52+01:00 tabiat2011.mihanblog.com بهنام زندگی کن http://tabiat2011.mihanblog.com/post/379 <div align="center"><br><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br>ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪیﺧﻮﺩ<br> ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ....<br><br> ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ.<br> ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ<br><br> ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺩ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺮﮒ<br> ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺑﺨﺸﯽ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ<br><br> ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺍﺳﺖ<br> ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻥ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺰﺡ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭد<br><br> ﺯﻧﺪﮔﯽ آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﻮﯾﯽ<br> ﯾﮏ ﺳﺮﺍﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖ<br> ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭد.……….<br><br> <font color="#6600CC">زندگی کن </font></font></b></div> text/html 2014-12-12T06:47:11+01:00 tabiat2011.mihanblog.com بهنام تصویری زیبا از بین الحرمین http://tabiat2011.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bold;"><br><br>تصویری زیبا از بین الحرمین</span><br style="color: rgb(102, 0, 0); font-weight: bold;"><br><br><br><br><img style="width: 432px; height: 282px;" src="http://s1.picofile.com/file/7620338060/%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>می دانم بابا دو بخش است؛ بخشی در صحرا و بخشی بالای نیزه.</strong></font><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"> <font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><strong>اما این که عمو چند بخش است، فقط بابا می داند...</strong></font></p><br><font style="font-weight: bold;" size="2">فرا رسیدن اربعین&nbsp; حسینی تسلیت باد.<br></font><br></div> text/html 2014-11-06T21:01:24+01:00 tabiat2011.mihanblog.com بهنام غمخواری نیست http://tabiat2011.mihanblog.com/post/378 <p align="center"><font size="4" color="#ffffff" face="Arial"><font color="#ff0000"><br></font></font></p><p align="center"><font size="4" face="Arial">بیدل وخسته دراین شهرم ودلداری نیست <br>غم دل با که توان گفت که غمخواری نیست<br><br>شب به بالین من خسته به غیرازغم دوست<br>زآشنایان کهن یار وپرستاری نیست<br><br>یارب این شهرچه شهریست که صد یوسف دل<br>به کلافی بفروشیم و خریداری نیست<br><br>فکر بهبودی خود ای دل بکن ازجای دگر<br>که اندراین شهر طبیب دل بیماری نیست</font></p> text/html 2014-10-29T15:41:54+01:00 tabiat2011.mihanblog.com بهنام مرد که گریه می کنه http://tabiat2011.mihanblog.com/post/376 <div align="center"><br><font size="2"><b>"مرد که گریه می کنه"<br><br>باصدای<font color="#CC33CC"> محمد علیزاده</font><br>.<br>.<br><font color="#000099"><a href="http://s5.picofile.com/file/8148510818/Mohammad_Alizadeh_Zakhm_www_parksara_ir_2.mp3.html" target="" title="">دانلود</a></font></b></font></div>